Editorial Team

Ketua Editor

 1. PROF. DR. ZAMRI MAHAMOD, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Sidang Editor

 1. DR. MOHD KHAIDIR ABDUL WAHAB, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
 2. DR. A. RAHMAN HARON, Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 3. DR. ALIZA ALI, Pusat Kecemerlangan Akademik, Universiti Terbuka Malaysia
 4. DR. ALIZAH LAMBRI, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 5. DR. ELMUSTIAN ABDUL RAHMAN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau
 6. DR. SAMSUR RIJAL YAHAYA, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya
 7. DR. SHAMSUDIN OTHMAN, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia
 8. DR. NOOR HAYATI CHE MAT, Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmus Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

Penasihat Sidang Editor

 1. PROF. MADYA DR. MOHD ISHA AWANG, Kolej Sains dan Sastera, Universiti Utara Malaysia
 2. PROF. DR. ARNDT GRAF, Goethe University Frankfurt, Germany
 3. PROF. DR. ABDULL SUKOR SHAARI, Kolej Sains dan Sastera, Universiti Utara Malaysia
 4. PROF. DR. AUZAR THAHER, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Indonesia
 5. PROF. DR. ABDUL RASID JAMIAN, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, Malaysia
 6. PROF. MADYA DR. AZHAR WAHID, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 7. DR. ROZAIMAN MAKMUM, Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam