Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualiti Hidup dan Sokongan Sosial Pesakit Berinsuran dalam Program Return To Work (RTW) di Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Sabah

Authors

  • Syahfiq Edul Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM, Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
  • Faiz Daud Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM, Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
  • Natrah Abd Rani Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM, Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
  • Syahidatun Najwa Abu Zahid Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM, Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur

Abstract

“Pesakit berinsuran†adalah istilah yang digunapakai PERKESO dalam menjaga kebajikan pekerja yang mengalami kemalangan di tempat kerja. Kajian ini bertujuan melihat kualiti hidup pesakit berinsuran yang menyertai Program RTW dan melihat aspek penerimaan sokongan sosial dari individu terhampir dengan mereka. Kajian keratan rentas ini melibatkan seramai 117 responden. Sampel kajian adalah pesakit berinsuran yang menyertai Program RTW di PERKESO Sabah. Hasil kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara faktor demografi tahap pendidikan pesakit dengan domain fizikal (t=-2.422, p=0.017), domain perhubungan sosial (t=-2.088, p=0.039), keseluruhan kualiti hidup (t=-2.865, p=0.005). Terdapat perbezaan yang signifikan antara sokongan struktural dengan keseluruhan kualiti hidup (F=4.093, p=0.019), di mana pesakit yang mempunyai sokongan struktural lebih daripada 10 orang mempunyai kualiti hidup yang baik. Analisis korelasi sokongan sosial dan kualiti hidup mendapati terdapat hubungan yang signifikan. Kesimpulannya, tahap pendidikan pesakit yang tinggi menyebabkan mereka mempunyai kualiti hidup yang lebih baik.

Downloads

Published

2021-02-16

How to Cite

Edul, S., Daud, F., Rani, N. A., & Abu Zahid, S. N. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualiti Hidup dan Sokongan Sosial Pesakit Berinsuran dalam Program Return To Work (RTW) di Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Sabah. International Journal of Public Health Research, 11(1). Retrieved from https://spaj.ukm.my/ijphr/index.php/ijphr/article/view/257