Author Details

FONG PENG, CHEW, Universiti Malaya

  • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
    TAHAP PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN JATI DIRI BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM (The Level of Understanding, Appreciation and Practice of Identity Malay Language Among Students of Education in Public Universities)
    Abstract  PDF
  • JPBM, VOL. 10, BIL. 1 (MEI 2020) - Articles
    SIKAP, MOTIVASI DAN PELAKSANAAN STRATEGI THINK-PAIRE-SHARE DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS GURU BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (Attitude, Motivation and Implementing Strategi of Think-Pair-Share in Teaching Writing Skills among Malay Language Teacher at Primary School)
    Abstract  PDF