Author Details

NIK YUSOFF, NIK MOHD RAHIMI, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
    TAHAP PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN JATI DIRI BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM (The Level of Understanding, Appreciation and Practice of Identity Malay Language Among Students of Education in Public Universities)
    Abstract  PDF
  • JPBM, VOL. 10, BIL. 1 (MEI 2020) - Articles
    TAHAP PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN JATI DIRI BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA (The Level of Understanding, Appreciation and Practice of Identity of the Malay Language among Malaysians Citizen)
    Abstract  PDF