Author Details

NIK HARMI, NIK NUR FARIHAH, Kementerian Pendidikan Malaysia

  • JPBM, VOL. 9, BIL. 1 (MEI 2019) - Articles
    KEBERKESANAN KAEDAH PETA PEMIKIRAN I-THINK TERHADAP PENCAPAIAN DAN SIKAP MURID DALAM PEMBELAJARAN KOMSAS (The Effectiveness of i-Think Thinking Map through Achievements and Students Attitude of Literature Component Learning (KOMSAS)
    Abstract  PDF