Author Details

JAMILI, SALIMIAH@SAZARINAH, Kementerian Pendidikan Malaysia

  • JPBM, VOL. 12, BIL. 1 (MEI 2022) - Articles
    PERBEZAAN PENERAPAN AKTIVITI DIDIK HIBUR SECARA BERSEMUKA DAN DALAM TALIAN BERDASARKAN JANTINA DAN PENGALAMAN MENGAJAR GURU BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (The Differences in the Application Fun Learning in Face-to-Face and Online Learning Based on Gender and the Experience of Teaching Primary School Malay Language Teachers)
    Abstract  PDF