Author Details

WAN MOHAMMAD, WAN MUNA RUZANNA, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPBM, Vol. 7, Bil. 2 (November 2017) - Articles
    PEMBELAJARAN ABAD KE-21 DAN PENGARUHNYA TERHADAP SIKAP, MOTIVASI DAN PENCAPAIAN BAHASA MELAYU PELAJAR SEKOLAH MENENGAH (21th Century Learning and the Influence of Attitude, Motivation and Achievements Malay Language Secondary School Student)
    Abstract  PDF