Author Details

WAN MOHAMMAD, WAN MUNA RUZANNA, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • JPBM, VOL. 6, BIL. 1 (MEI 2016) - Articles
    PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN MURID CINA BERDASARKAN SIKAP DAN KEMAHIRAN BAHASA (Malay Language Learning Strategies Use Among Chinese Student Through Attitude and Language Skills)
    Abstract  PDF