Jurnal Psikologi Malaysia

Author Details

Ibrahim, Fauziah, UKM

  • Vol 35, No 3 (2021): JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA - Articles
    Kelesuan Pandemik: Hubungannya dengan Pematuhan SOP, Konflik Kerjaya-Keluarga, Tekanan Emosi dan Risiko Fizikal dalam kalangan Masyarakat Awam Malaysia (Pandemic Fatigue: Its Correlation With SOP Compliance, Career-Family Conflict, Emotional Distress, and Physical Risk among Malaysian Citizens)
    Abstract  PDF