Jurnal Psikologi Malaysia

Author Details

Manap, Jamiah, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia