Jurnal Psikologi Malaysia

Author Details

Abd Aziz, Mohd Kasturi Nor

  • Vol 30, No 1 (2016): JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA - Articles
    BULI DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR: KAJIAN KES DI KAWASAN FELDA UTARA KEDAH-PERLIS, MALAYSIA (BULLY AMONG RURAL PRIMARY SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY OF NORTH KEDAH-PERLIS FELDA TERRITORY, MALAYSIA)
    Abstract  PDF