Jurnal Psikologi Malaysia

Author Details

Hakim Abdullah, Muhaymin, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  • Vol 36, No 1 (2022): JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA - Articles
    Pembangunan dan Kebolehpercayaan Item Kesejahteraan Sekolah Rendah dalam Kalangan Murid, Guru dan Ibu Bapa (The Primary School's Well-Being Items Development among Pupils, Teachers, and Parents via the Pilot Study Reliability Analysis)
    Abstract  PDF