Jurnal Psikologi Malaysia

Author Details

Wan Hamat, Wan Nornazmiera, UKM, Malaysia

  • Vol 32, No 4 (2018): JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA - Articles
    Hubungan antara Stigma terhadap Anak Yatim AIDS, Tekanan Persekitaran dan Pengurusan Penjagaan Kanak-kanak HIV/AIDS di Institusi Perlindungan Kanakkanak: Satu Kajian Awal (The Relationship between Stigma towards Orphans with AIDS, Environmental Stress, and HIV/AIDS Children Care Case Management in a Child Protection Institution: A Preliminary Study)
    Abstract  PDF