Author Details

WAN MOHAMAD, WAN MUNA RUZANNA, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
    SIKAP DAN MOTIVASI MURID BAJAU DALAM MEMPELAJARI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA (Attitude and Motivation Students Bajau in Studying Malay Language as a Second Language)
    Abstract  PDF
  • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
    PENGARUH FAKTOR SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN MURID IBAN (Social Factors Influence in Malay Language Teaching among Iban Students)
    Abstract  PDF