Author Details

AB. RAHMAN, AHMAD FIKRI, Kementerian Pendidikan Malaysia

  • JPBM, VOL. 9, BIL. 1 (MEI 2019) - Articles
    TEKNIK LAKARAN BERSAMA PETA ALIR I-THINK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENJANA IDEA MURID ETNIK LUN BAWANG DALAM KARANGAN AUTOBIOGRAFI (Scetch Technique with i-Think Flow Map to Improve Generating Ideas Skill among Lun Bawang Students Ethnic in Autobiography Writing)
    Abstract  PDF