Author Details

LAMBRI, ALIZAH, Universiti Pendidikan Sultan Idris

  • JPBM, VOL. 10, BIL. 1 (MEI 2020) - Articles
    TAHAP PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN JATI DIRI BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA (The Level of Understanding, Appreciation and Practice of Identity of the Malay Language among Malaysians Citizen)
    Abstract  PDF
  • JPBM, VOL. 11, BIL. 2 (NOVEMBER 2021) - Articles
    KEBERKESANAN STRATEGI PEMBELAJARAN PERIBAHASA BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN BAHAN MULTIMODAL (The Effectiveness of Malay Language Proverb Learning Strategy Using Multimodal Material)
    Abstract  PDF