Author Details

MOKTER, FARAH ADLINA, Kementerian Pendidikan Malaysia

  • JPBM, VOL. 9, BIL. 1 (MEI 2019) - Articles
    KEBERKESANAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH TERHADAP PENCAPAIAN DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI PELAJAR DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU (The Effectiveness of Problem Based Learning on Achievement and Students Higher Order Thinking Skills in Malay Language Essay Writing)
    Abstract  PDF