Author Details

MOHD RUSLI, NUR FARAHKHANNA, Universiti Pendidikan Sultan Idris

  • JPBM, VOL. 10, BIL. 1 (MEI 2020) - Articles
    ANALISIS KESALAHAN IMBUHAN DALAM PENULISAN KARANGAN PELAJAR DAN HUBUNG KAIT DARI SEGI MAKNA GRAMATIKAL (Affix Errors in Essay Writing and its Relation in Terms of Meaning Based on the Concept of Grammatical Meaning)
    Abstract  PDF
  • JPBM, VOL. 12, BIL. 1 (MEI 2022) - Articles
    PENGGUNAAN BAHASA RANCU DALAM MEDIUM TWITTER OLEH GENERASI Z (Mixed Language in Twitter Medium by Z Generation)
    Abstract  PDF