Author Details

MAGESVARAN, UGARTINI, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPBM, VOL. 11, BIL. 1 (MEI 2021) - Articles
    SIKAP DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH RENDAH TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN SEPANJANG PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (Attitude and Motivation Primary School Student toward Malay Language Online Learning During Movement Control Order)
    Abstract  PDF
  • JPBM, VOL. 11, BIL. 2 (NOVEMBER 2021) - Articles
    TAHAP PENGETAHUAN DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI OLEH GURU BAHASA MELAYU KETIKA MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE MEET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN (The level of Knowledge and Constraint among Malay Language Teachers into Implementation Online Teaching and Learning Using Google Meet Application)
    Abstract  PDF