Template For Article

Tajuk Bahasa Melayu

(Tajuk Bahasa Inggeris)

 

NAMA PENULIS & PENULIS BERSAMA / AUTHOR & CO-AUTHOR

 

ABSTRAK

 

Bahasa Melayu (Tidak lebih dari 250 patah perkataan)

Kata kunci:                                                                 

 

 

ABSTRACT

 

English Language (not more than 250 words)

Keywords:

 

 

 

PENGENALAN / INTRODUCTION

 

Sub Tajuk/Sub Title                                                                                         

 

 

 

KAEDAH/METOD / METHOD

 

Sub Tajuk/Sub Title                                                                                        

 

 

 

HASIL DAN PERBINCANGAN / RESULTS AND DISCUSSION

 

Sub Tajuk/Sub Title                                                                                         

 

 

KESIMPULAN / CONCLUSION

 

PENGHARGAAN / APPRECIATION

 

RUJUKAN / REFERENCES

 

 

Nama penulis (Prof./Prof. Madya/Dr/Encik/Puan) / Author Name (Prof./Assoc. Prof./Dr./Mr./Mrs.)

Alamat/Address :

E-mel/Email :

 

Nama penulis (Prof./Prof. Madya/Dr/Encik/Puan) / Author Name (Prof./Assoc. Prof./Dr./Mr./Mrs.)

Alamat/Address :

E-mel/Email :