Jurnal Psikologi Malaysia

Author Details

Asnawi, Abdul Adib, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia

 • Vol 31, No 2 (2017): JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA - Articles
  PENERIMAAN GAYA KEIBUBAPAAN DALAM KALANGAN REMAJA DAN KESANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN KECERDASAN EMOSI (ACCEPTANCE OF PARENTING STYLE AMONG ADOLESCENTS AND ITS IMPACT ON EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT)
  Abstract  PDF
 • Vol 31, No 3 (2017): JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA - Articles
  PERKAITAN ANTARA JANGKAAN, TAHAP PENDIDIKAN DAN STATUS SOSIO-EKONOMI IBU BAPA TERHADAP KEPUASAN KEIBUBAPAAN DALAM KALANGAN IBU BAPA BEKERJA DI SABAH (THE ASSOCIATION BETWEEN PARENTAL EXPECTATION, LEVEL OF EDUCATION AND SOCIO-ECONOMIC STATUS ON PARENTING SATISFACTION AMONG WORKING PARENTS IN SABAH)
  Abstract  PDF
 • Vol 32, No 1 (2018): JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA - Articles
  KECERDASAN EMOSI SOSIAL KEMAHIRAN PENYESUAIAN DIRI DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH (THE SOCIAL EMOTIONAL INTELLIGENCE OF ADAPTABILITY SKILLS AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS)
  Abstract  PDF
 • Vol 33, No 3 (2019): JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA - Articles
  Kemahiran Pengurusan Stres dalam Kecerdasan Emosi dan Hubungannya dengan Kepuasan Hidup Remaja (Stress Management Skills in Emotional Intelligence and Its Association with Adolescents’ Life Satisfaction)
  Abstract  PDF