IDEA PEMBAHARUAN AGAMA BIRGIVI DALAM AL-TARIQAH AL-MUHAMMADIYYAH

  • Hasrizal Abdul Jamil
  • Azmul Fahimi Kamaruzaman

Abstract

Sosioekonomi Dawlah Uthmaniyyah pada abad ke-16 menyaksikan berlakunya ketidakstabilan dalam sistem kehidupan masyarakat. Birgivi Mehmet Efendi (1573M) merupakan pemikir Uthmaniyyah yang memberikan respon kepada perkembangan tersebut melalui idea pembaharuan agama dalam adikaryanya berjudul al-Tariqah al-Muhammadiyyah fi Bayan al-Sirah al-Nabawiyyah al-Ahmadiyyah. Artikel ini bertujuan memerihalkan biografi Birgivi dan menggariskan prinsip asas pembaharuan agama dalam al-Tariqah al-Muhammadiyyah. Artikel ini menggunakan metode analisis teks dan dokumen, untuk memaparkan konteks biografi dan millieu Birgivi serta bagaimana beliau mengartikulasikan pembaharuan agama dalam teks al-Tariqah al-Muhammadiyyah. Dapatan menunjukkan Birgivi menggagaskan tiga prinsip asas pembaharuan agama dalam al-Tariqah al-Muhammadiyyah iaitu komitmen kepada al-Quran dan al-Sunnah menjauhi bid’ah dan khurafat, serta menjadikan ilmu sebagai kekuatan utama, sebagai  jawapan kepada krisis dan kemerosotan sosioekonomi Dawlah Uthmaniyyah. Perspektif pemikiran Birgivi yang berkembang selepas kematiannya menjustifikasikan bahawa idea pembaharuan beliau perlu dipetakan dalam kalangan para pemikir islah dan tajdid di dunia Islam. 

Kata Kunci: idea pembaharuan, agama Birgivi, al-Tariqah al-Muhammadiyyah, pemikir Uthmaniyyah

References

Arpacı, Ö. 1992. Birgivi'de Karakter Terbiyesi. Tesis Sarjana, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı, Marmara Universitesi.

Arslan, A. T. 1983. İmâ Birgivi Ve Arapça Tedrisatındaki Yeri. Tesis Dr. Fal, İlâhiyat Fakültesi, Marmara Universitesi.

Al-Ṣa‘Īdī, A. a.-M. Ā. 1996.Al-Mujaddidūn Fi-L-Islām Min Al-Qarn Al-Awwal Ilā Al-Rābi‘ ‘Ashar. Cairo: Maktabat al-Ādāb.

Bayrak, T. 2005. The Path of Muhammad. Indiana: World Wisdom Inc. Birgivi, M. Al-Tariqah Al-Muhammadiyyah. Istanbul: Asitane Matbaası.

Čelebī, K. 1941. Kashf Al‐Ẓunūn ʿan Asāmī Al‐Kutub Wa‐ʾl‐Funūn.

Demircigil, B. 2001. Birgivî’nin İslâ Ve Osmanlı Hukukundaki Yeri Ve Ferâiz Risâlesinin Edisyon Kritiği. Tesis Sarjana, Temel İslâm Bilimleri Bölümü İslâm Hukuku Anabilim Dalı, Marmara Universitesi.

Develi, H. 2005.Osmanlı Türkçesi Kılavuzu. Genel Dağıtım Kitabevi.

Duran, T. 1988. The Ottoman Empire in the Reign of Süleyman the Magnificent. Historical Research Foundation, Istanbul Research Center.

Düzenli, Y. 1987. İma Birgivi Ve Tefsirdeki Metodu. Tesis Sarjana, Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı, Marmara Universitesi.

Erdoğan, G. 2002. İmâ Birgivî’nin El-Emsiletü’l-Fadliyye Şerhi (Inceleme Ve Edisyon Kritik). Tesis Sarjana, Temel İslâm Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı, Marmara Universitesi.

Esposito, J. L. 2005. Islam: The Straight Path. Oxford: Oxford University Press.

İhsanoğl, E. 2001. History of the Ottoman State, Society & Civilisation. Research Center for Islamic History, Art and Culture.

Kaylı, A. 2010. A Critical Study of Birgivi Mehmed Efendi's (D981/1573) Works and Their Dissemination in Manuscript Form. Tesis Master of Arts in History, Institute for Graduate Studies in Social Sciences, Boğazıçı University.

Kinross, L. 1979. Ottoman Centuries. HarperCollins.

Lekesiz, M. H. 1997. Xvi. Yüzyıl Osmanlı Düzenindeki Değişimin Tasfiyeci (Püritanist) Bir Eleştirisi: Birgivi Mehmed Efendi Ve Fikirleri. Tesis Dr. Fal, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi.

Martı, H. 2008. Birgivi Mehmed Efendi.Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Merad, A. 1978. Islah (I.—the Arab World). Encyclopaedia of Islam, 2nd ed.(hereafter EI^2)

Shaw, S. J. & Shaw, E. K. 1977. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Cambridge University Press.

Soulas, J. 1939. La Turquie Passé Et Présent D'après Marcel Clerget. Annales de Géographie, hlm. 519-520.

Süreyya, M. 1996. Sicil-I Osmânî-Osmanlı Ünlüleri. Yayına Hazırlayan Nuri Akbayır, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, C 6(1781.

Terzioğlu, D. 2013. Where ʻi̇l-I Ḥāl Meets Catechism: Islamic Manuals of Religious Instruction in the Ottoman Empire in the Age of Confessionalization*. Past & Present

Türkmen, Ö. 1995. İma Birgivi (Ö. 981/1573) Ve Risale Fi Ahvâli Etfâli'l-Müslimin Adlı Eserinin Tahkik Ve Tahric. Tesis Sarjana, Temel İslâm Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı, Harran Universitesi.

Yıldırım, M. A. 2009. Birgivî’nin Şeyhayn (Burhânüşşerîa Ve Sadrüşşerîa) Savunması (Risâle Fî Reddi’l-Islâh Ve’l-Îzâh). Tesis Sarjana, Temel İslâm Bilimleri Bölümü İslâm Hukuku Anabilim Dalı, Marmara Universitesi

Yücel, S. 1995. İma Birgivi Ve Sünnet. Tesis Sarjana, Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi.

Published
2014-09-08
How to Cite
Abdul Jamil, H., & Kamaruzaman, A. F. (2014). IDEA PEMBAHARUAN AGAMA BIRGIVI DALAM AL-TARIQAH AL-MUHAMMADIYYAH. Al-Hikmah, 6(1), 94-106. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/78
Section
Articles