DASAR PERLINDUNGAN TERHADAP MANGSA PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA DAN PENGAWALANNYA MELALUI PROGRAM PENCEGAHAN

  • Mardziyah Abdul Manaf Sarjana Pengajian Islam, Open Universiti Malaysia
Keywords: pedofilia, perlindungan kanak-kanak, undang-undang, program, pencegahan

Abstract

Ancaman pedofilia terhadap kanak-kanak semakin membimbangkan. Pedofilia bukan sahaja berlaku di Malaysia, bahkan masalah sosial yang turut dihadapi seluruh dunia. Masalah ini boleh memberi ancaman kepada kesejahteraan masyarakat terutama kepada golongan kanak-kanak. Sehubungan itu, perlindungan terhadap kanak-kanak adalah satu aspek penting dan hendaklah diberikan keutamaan. Artikel ini bertujuan menganalisis Dasar Perlindungan Kanak-Kanak. Dasar ini adalah selaras dengan falsafah Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) dan Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 yang menekankan prinsip perlindungan kepada kanak-kanak. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen. Dapatan kajian menunjukkan, pihak kerajaan dan NGO telah melaksanakan program pencegahan dalam menangani kes pedofilia. Secara keseluruhannya, program-program sosial yang dianjurkan mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat dan usaha ini dapat memantapkan lagi Dasar Perlindungan Kanak-kanak di Malayisa demi kepentingan bersama.

References

Amnesty Internasional. 2023. Children’s Human Right. Laman sesawang Amnesty Internasional, dicapai pada 29/6/2023. https://www.amnesty.org/en/what-we-do/child-rights/

Bahagian Permata Jabatan Perdana Menteri. 2017. Seminar Jenayah Seksual Kanak-kanak “Hentikan”, Putrajaya

BPKK. 2022. Sektor Kesihatan Remaja: Dasar Kesihatan Remaja. Laman sesawang Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, dicapai pada 29/2/2023 https://hq.moh.gov.my/bpkk/index.php/sektor-kesihatan-keluarga/kesihatan-remaja-polisi.html

Geshina Ayu Mat Saat. 2017. Pensyarah Kanan Sains Forensik Pusat Pengajian Sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia (USM).

Harrison, K., Manning, R., & McCartan, K. 2010. Multi-disciplinary definitions and understandings of ‘Paedophilia”. Social & Legal Studies 19(4) 481-496.

Jal Zabidi Mohd. Yusoff. 2010. Jenayah Penderaan Kanak-kanak. UM: Kuala Lumpur.

JKM. 2016. Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara. Laman sesawang rasmi Jabatan Kemajuan Masyarakat, dicapai pada 29/6/2022. https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=TlFwUVczN0RLQ3VlRDFqRTFmVENuZz09

Kamus Dewan. 4th ed. 2013. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka..

Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. 2017. Garis Panduan Khas Untuk Mengendalikan Kes Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak Di Malaysia. Putrajaya: Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia

KKM. 2023. Program Pelancaran Larian One Stop Crisis Centre (OSCC) Fun Run 2023 di Hospital Putrajaya. Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, dicapai pada 20/6/2023. https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/7251

KPWKM. 2022. Dasar dan Pelan Tindakan Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Kebangsaan (PEKERTI) 2022-2025. Putrajaya: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Malaysiadigest.com. 2017. Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak Berkuatkuasa 10 Julai- Azalna. Laman sesawang http://malaysiandigest.com/ bahasa- malaysia/685305-akta-jenayah-seksual- kanak-kanak -berkuatkuasa-10-julai- azalina.html.

MalaysiaGazette. 2017. DS Najib Rasmi Seminar Jenayah Seksual Kanak-kanak: Hentikan!! Laman sesawang MalaysiaGazette, dicapai pada 20/12/2022, https://malaysiagazette.com/2017/03/13/ds-najib-rasmi-seminar-jenayah-seksual-kanak-kanak-hentikan/

Nazura Ngah; Hazwan Faisal Mohamad & Fahmy Azril Rosli. 2017. 13,272 kes rogol kanak-kanak dilaporkan. Laman sesawang rasmi Berita Harian. Dicapai pada 29/6/2022. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2017/07/306192/13272-kes-rogol-kanak-kanak-dilaporkan

OECD. 2010. PISA 2009 Results: Executive Summary. Laman sesawang Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dicapai pada 29/6/2022. https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf

PERMATA. 2021. Kempen TinDAK- Tindak Demi Anak Kita. Laman sesawang PERMATA : Liga Wanita Johor. https://jewelmalaysia.org/kempen-tindak-tindak-demi-anak-kita/

SUHAKAM. 2018. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak. Kuala Lumpur: Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia.

Syukri Shaari & Farhana Joni. 2017. Komited Lindungi Kanak-kanak. Utusan Online. Laman sesawang Utusan Online, dicapai pada 20/12/2022. http://utusan.com.my/berita/nasional/komited-lindungi- kanak-kanak.

UNICEF. 2010. Penderaan Kanak-kanak: Penderaan Seksual. Laman sesawang rasmi United Nations International Children’s Emergency Fund Malaysia. https://www.unicef.org/malaysia/Geton Board-Fakta Penderaan-Seksual.pdf

UNICEF. 2019. Convention on the Rights of the Child text. Laman sesawang United Nations International Children’s Emergency Fund Dicapai pada 29/6/2022. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

WHO. 1999. Report of the Consultation on Child Abuse Prevention WHO, Geneva, 29-31 March 1999. Switzerland: World Health Organizaton.

Published
2023-06-30
How to Cite
Manaf, M. (2023). DASAR PERLINDUNGAN TERHADAP MANGSA PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA DAN PENGAWALANNYA MELALUI PROGRAM PENCEGAHAN. Al-Hikmah, 15(1), 14-28. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/418