TINJAUAN AWAL TERHADAP PENGGUNAAN ILMU PERBANDINGAN AGAMA DALAM DAKWAH DI MALAYSIA

Preliminary Study on the Use of Comparative Religious Knowledge in Dakwah in Malaysia

  • Aemy Elyani Mat Zain KUIS
  • jaffary awang UKM
Keywords: Dakwah, perbandingan agama, aktivis dakwah, Malaysia

Abstract

Disiplin ilmu perbandingan agama adalah disiplin ilmu yang semakin berkembang di serata dunia. Umumnya, ilmu perbandingan agama lebih banyak diaplikasikan dalam bentuk akademik dan ilmiah seperti pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Namun, apabila menyebut penggunaan ilmu perbandingan agama dalam dakwah, sebahagian rakyat Malaysia masih keliru dan meragui akan relevannya ilmu perbandingan agama untuk dakwah. Maka, objektif kajian adalah untuk meneliti secara naratif penggunaan ilmu perbandingan agama dalam dakwah di Malaysia. Metodologi kajian adalah kualitatif yang bersifat naratif. Hasil kajian mendapati bahawa kehadiran tokoh pendakwah dalam ilmu perbandingan agama di Malaysia lebih merancakkan lagi kesedaran rakyat Malaysia terhadap kepentingan perbandingan dalam berdakwah. Implikasi kajian dapat dilihat daripada berlakunya perkembangan dalam penggunaan ilmu perbandingan agama dalam dakwah di Malaysia.

References

Aemy Elyani Mat Zain. 2015. Pendekatan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dan Islamic Information & Services Foundation (IIS) dalam Dialog antara Agama di Malaysia. Tesis Sarjana Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Aemy Elyani Mat Zain.2016. ‘Kata Kunci’ Dialog antara Agama Para Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (JSASS) 3 (2): 304-312

Ahmad Faizuddin Ramli. 2015. Dialog antara Agama: Kefahaman dan Amalan Ahli Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Johor dan Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa (IPSI). Tesis Sarjana Peradaban Islam, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Amal Al-Islam. 1 September 2012. Ahmed Deedat-Islam the message of Peace and Truth-English Full-Kuala Lumpur Malaysia. Dalam https://www.youtube.com/watch?v=ELNqWssyXzg (Akses pada 12 November 2019).

Athalia 123. 30 September 2007. Ahmed Deedat: Islam the Message of Peace and Truth. Part 4. Dalam https://www.youtube.com/watch?v= TcG1yxv9cgk&index=4&list=PL81FD68EBB7BF58D2 (Akses pada 30 Ogos 2017)

Azmi Ismail. 2001. Peranan dan Pemikiran Syeikh Tahir Jalaluddin: Kajian terhadap Reformism Keagamaan di Tanah Melayu 1906-1940-an. Tesis MA, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dewan Rakyat Malaysia. Aturan Urusan Mesyuarat. 7 Mei 1992. Bil.8, hlm.1-24.

Faizal Azri. Sheikh Ahmed Deedat di Malaysia 1992. https://www.youtube.com/watch?v=llxpsnK4Su8&list=PL81FD68EBB7BF58D2&index=9 (Akses: 1 Jun 2022)

Farid Mat Zain. 1999. Penglibatan Jamaat al-Ikhwan al-Muslimin dalam Gerakan Islah di Mesir bermula dari tahun 1928M sehingga tahun 1952M. Tesis MA, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Firdaus Wong Wai Hung. 2 April 2022. Personal mesej pengkaji melalui aplikasi Whatsapp.

Geoffrey Samuel & Santi Rozario. 2010. Contesting Science for Islam: The media as a source of revisionist knowledge in the lives of young Bangladeshis. Contemporary South Asia 18 (4): 427-441.

Glenn A. Bowen. 2009. Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal 9 (2): 27-40.

Goolam Vahed. Tt. Obituary: Ahmed Hoosen Deedat (1918-2005). University of KwaZulu Natal.

Goolam Vahed. 2013. Ahmed Deedat, The Man and His Mission. Islamic Propagation Centre International (IPCI): South Africa.

Ibrahim Abdullah. 2016. Pemikiran Dr. Zakir dan Ahmed Deedat. 17 April. http://www.sinarharian.com.my/karya/pendapat/pemikiran-dr-zakir-dan-ahmed-deedat-1.510476 (290817).

Ismail Mamat. 2016. Transmission of Islamic Reform (Islah) From Egypt to Malaysia: A Study of Hasan al-Banna’s Legacy. International Journal of Business, Economics and Law 10 (5): 23-30.

Kamar Oniah Kamaruzaman. 2004. Muslim legacy in comparative religion. Journal of Islam in Asia 1(1): 450-481.

Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. 2018. Panduan Dialog antara Agama dalam Disiplin Ilmu Perbandingan Agama di Malaysia menurut Konteks Fiqh al-Ta’ayusy. Dalam Bicara Dakwah kali ke-19 Rahmah Li Al-‘Alamin: Dakwah dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia, 4 Oktober 2018. Anjuran: Pusat Kesejateraan Insan dan Komuniti, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin (MTMZA) dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), bertempat: Dewan Sheikh Daud Al-Fathoni, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya.

Khairil Ashraf. 16 April 2017. Perkasa kurnia anugerah pahlawan kepada Zakir Naik. Dalam http://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2017/04/16/perkasa-beri-anugerah-pahlawan-kepada-zakir-naik/(Akses pada 11 Oktober 2017)

Mahmud Ali Himayah. 2001. Ibnu Hazm: Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama-Agama. Lentera: Indonesia.

Maziah Mustapha dan Mohd Abbas Abdul Razak. 2019. A Critical Appraisal of Zakir Naik’s Islamic Evangelism. International Journal of Islamic Thought 15: 71-83.

Mohammad Qayyum A. Badaruddin. 2016. Dr. Zakir Naik Tidak Merbahaya: Pencetus Fenomena Faham Perbandingan Agama. Kuala Lumpur: CASAMAS Enterprise.

MStar. 12 April 2016. Dr. Zakir Naik dibenar Berucap, Perlu Tukar Tajuk Ceramah-Zahid Hamidi. Dalam https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2016/04/12/ceramah-dr-zakir-dibenarkan (Akses pada 12 November 2019).

Muhammad Fitri Abdullah. 29 Ogos 2019.Forum Perbandingan Agama: Melebar Ukhuwah Memperkasa Ummah. Dewan Syarahan & Muzakarah Islam, Shah Alam. Anjuran: Bahagian Dakwah JAIS.

Norazlita Mohd Sies. 14 Mac 2017. Isu Dr. Zakir: Perkasa mohon jadi pencelah dalam saman Hindraf. Dalam http://www.utusan.com.my/berita/mahkamah/isu-dr-zakir-perkasa-mohon-jadi-pencelah-dalam-saman-hindraf-1.456907#ixzz4edcJVFYw (Akses pada 19 April 2017)

Nur Farhana Abdul Rahman, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Jaffary Awang, Zul’Azmi Yaakob & Nur Solehah Shapiee. 2020. Memahami agama lain asas toleransi beragama: Tujuan dan syarat dari perspektif pemimpin agama di Malaysia. Akademika 90(2): 165-179.

Poster Saba Islamic Media. Dr. Zakir Naik: World Famous Orator on Islam & Comparative Religion (Malaysian Tour 2012).

Poster. Dr. Zakir Naik: Similarities between Hinduism & Islam (Dewan Besar UTeM).

Poster. Duty of A Muslim as a Professional by Dr. Zakir Naik (Mu’adzam Shah Hall, UUM).

Poster. Pendakwah & Ilmuwan Antarabangsa Dr Zakir Naik (Terengganu Tour 2016).

Rafiq Ahmad & Haroon Idrees. 2015. The life and works of Ahmed Deedat: A Muslim Scholar of Christian Bible. Al-Idah 31:159-179.

Raziatul Hanum A. Rajak. 5 November 2012. Abdul Hamid, Dr. Zakir Tokoh Maal Hijrah. Dalam http://www.sinarharian.com.my/abdul-hamid-dr-zakir-tokoh-maal-hijrah-1.217750 (Akses pada 11 Oktober 2017)

Shah Kirit Kakulal Govindhji. 3 April 2022. Personal mesej pengkaji melalui aplikasi Whatsapp.

Sofiah Shamsuddin. 2006. Al-Madhkhal ila Dirasah Ulum Al-Qur’ān. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Tasnim Abdul Rahman, Zuriati Mohd Rashid, Wan Sabri Wan Yusof dan Ahmad Nabil bin Amir. 2014. New Trends in Religious Study (Religiouswissenchaft): As Developed and Proposed by Al-Faruqi. World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice): 15-18.

Tasnim Abdul Rahman, Zuriati Mohd Rashid, Wan Sabri Wan Yusof, Ahmad Nabil Amir. 2017. Pemikiran al-Faruqi dan sumbangannya dalam transformasi Islam di Malaysia melalui Islamisasi Ilmu. Malaysia Journal for Islamic Studies 1:1-13.

Published
2022-06-30
How to Cite
Zain, A. E., & awang, jaffary. (2022). TINJAUAN AWAL TERHADAP PENGGUNAAN ILMU PERBANDINGAN AGAMA DALAM DAKWAH DI MALAYSIA. Al-Hikmah, 14(1), 37-52. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/476