PERSEPSI URUSETIA TERHADAP MAKNYAH DALAM KEM IBADAH

  • Irwan Mohd Subri Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mohd Hapiz Mahaiyadin Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara
  • Andi Mohamad Zulfauzan Mohd Muhamad Usuli Faqih Research Centre PLT
  • Muhamad Nasiruddin Mohd Asman Usuli Faqih Research Centre PLT
Keywords: Perception, Programe, Fitrah, Secretariat, Maknyah, Transgender

Abstract

Isu maknyah di Malaysia sentiasa mendapat perhatian daripada pelbagai pihak. Maknyah merupakan istilah popular di Malaysia yang merupakan satu golongan dari kategori transgender. Terdapat pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pihak yang ingin membantu maknyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Antaranya, Kem Ibadah Maknyah yang telah dilaksanakan di Cameron Highlands anjuran Persatuan Insaf Pahang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji persepsi urusetia yang menguruskan program tersebut terhadap maknyah yang menjadi peserta. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu melalui temu bual tidak berstruktur. Hasil kajian mendapati urusetia bagi program tersebut bersikap optimis terhadap maknyah dan mengharapkan usaha mereka ini mampu menjadi pendorong perubahan maknyah ke arah cara hidup Islam yang sebenar.

References

Al-Quran al-Karim.

Abdul Hadi Said, Farah Natashah Mohd, Samsul Draman, Mohd Aznan Md Aris & Rawahah Husna Ramli (2021) Transgender Women In Malaysia: A Review Of Health Related Issues And Challenges. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 12(2):1188-1193.

Ahmad Sunawari Long (2014). Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit UKM.

Amran Hassan, Fatimah Yusoof, & Khadijah Alavi (2013) Transeksualiti: Suatu Analisis daripada Perspektif Islam dan Perspektif Keluarga dalam Konteks Kesejahteraan Sosial. Jurnal Perspektif 5(1).

Amran Hassan & Noriah Mohamed (2014) Alternatif Keagamaan dan Kaunseling: Sebagai Rawatan Utama Mengatasi Permasalahan Homoseksualiti. Journal of Human Development and Communication 3: 79-92.

Berita Harian Online. (2019, Februari 13). INSAF bantu mak nyah kembali ke pangkal jalan, https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2019/02/530404/insaf-bantu-mak-nyah-kembali-ke-pangkal-jalan

Fariza Hanan Muhamad (2016) Uslub Dakwah Menurut Perspektif Islam. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

JAKIM (2013) Manual Maknyah dan Islam. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Muhammad Adam Abd. Azid, Nur Syuhada Mohd Subri & KhadherAhmad (2020) Mak Nyah dan Perkembangannya di Malaysia. RABBANICA Vol. 1. No. 1.

Noor Hafizah Mohd Haridi & Norsaleha Mohd Salleh (2016) Kumpulan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Ancaman Terhadap Keamanan Dan Keharmonian Beragama Di Malaysia. Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies. Vol 2. No.2. Julai – Disember 2016.

Noor Hafizah Haridi, Kamal Azmi Abd Rahman & Rosni Wazir (2016) Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT). Jurnal Pengajian Islam. Bil 9. Isu II.

Nurul Syahira Mohamed, Fadlan Mohd Othman & Latifah Abd Majid (2019) Gejala Mak Nyah: Sorotan Awal Kajiandari Sudut Perspektif Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences. Volume 2, Issue 3.

Siti Mardiyah Kamal Azhar, Maisarah Saidin & Muhammad Najmi Md Aziman (2019) Kerahmatan Islam Dalam Mendepani Golongan LGBT. Prosiding 6th International Conference on Quran as Foundation of Civilisation (SWAT 2019). 8-9 Oktober 2019. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia.

Siti Nur Habibah & Khazri Osman (2022) Pendekatan Dakwah terhadap Golongan LGBT. Prosiding Seminar Dakwah & Wahdah al-Ummah 2022. 14-15 Julai 2022. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Amir Azlan Wan Haniff, Siti Mariam Atan, Rahmawati Mohd Yusoff, Rosnani Mohd Salleh & Zulhazmi Yusof (2021) Transgender Rights in Accordance with Civil & Sharia Law: Malaysia and Asean Perspectives. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(3), 1305-1320.

Yik Koon Teh (2001) Mak Nyahs (Male Transsexuals) in Malaysia: The Influence of Culture and Religion on their Identity. The International Journal of Transgenderisme (IJT). 5.3.

Published
2023-06-30
How to Cite
Mohd Subri, I., Mahaiyadin, M. H., Muhamad, A. M. Z., & Asman, M. N. (2023). PERSEPSI URUSETIA TERHADAP MAKNYAH DALAM KEM IBADAH. Al-Hikmah, 15(1), 66-77. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/500