Ketua Editor

Prof. Madya Dr. Habibah Ahmad,  Pusat  Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, 

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

 

Editor Bahagian

Prof. Dr. Hamzah Jusoh, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, FSSK, UKM

Dr. Nasrudin Subhi, Pusat Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat, FSSK, UKM

Dr. Zubir Idris, Pusat Kelestarian Warisan dan Kebitaraan Melayu, FSSK, UKM

Dr. Mimi Hanida Abdul Mutalib, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, FSSK, UKM

Pn. Sa`adiah Ma'alip, Pusat Kelestarian Warisan dan Kebitaraan Melayu, FSSK, UKM

Pn. Arina Anis Azlan, Pusat Komunikasi dan Masyarakat Digital, FSSK, UKM

Cik Sharifah Nursyahidah Syed Annuar, Pusat Dasar dan Governans Global, FSSK, UKM