Ketua Editor
Jurnal Wacana Sarjana
Sekretariat Prasiswazah
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan

No. Tel: +603-89213603 (Prof Madya Dr. Habibah Ahmad)

Emel: jws@ukm.edu.my

Principal Contact

HABIBAH AHMAD
Assoc. Prof. Dr.
Universiti Kebangsaan Malaysia
Phone +60389213603

Support Contact

Bahagian Teknologi Platform
Phone +60389216146