Ketua Editor
Jurnal Wacana Sarjana
Sekretariat Prasiswazah
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan

No. Tel: +603-89214672 (Dr. Junaidi Awang Besar)

Emel: jws@ukm.edu.my

Principal Contact

JUNAIDI AWANG BESAR
Dr.
Universiti Kebangsaan Malaysia
Phone +60389214672

Support Contact

Pusat Teknologi Maklumat
Phone +60389216146