Ketua Editor

Dr. Junaidi Awang Besar,  Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), 

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

 

Editor Bahagian

Dr. Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff, Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA), FSSK, UKM

Dr. Vivien Yew Wong Chin, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), FSSK, UKM.

Dr. Muhamad Nadzri Mohamed Noor, Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa (SPHEA)

Dr. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA), FSSK, UKM.

Dr. Sa`adiah Ma'alip, Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA), FSSK, UKM

Dr. Zurinah Tahir, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), FSSK, UKM

Dr. Daniella Maryam Mohamed Mokhtar, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (PsiTRA), FSSK, UKM.

Dr. Mohamad Adnan Pichan, Pusat Kajian Media dan Komunikasi (MENTION), FSSK, UKM

Dr. Siti Marziah Zakaria, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (PsiTRA), FSSK, UKM.

Dr. Sharifah Raihan Syed Jaafar, Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik (PKBL), FSSK, UKM.

Dr. Mohd Firdaus Abdullah, Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa (SPHEA), FSSK, UKM.

Dr. Sharifah Nursyahidah Syed Annuar, Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa (SPHEA), FSSK, UKM.

Dr. Velan Kunjuraman, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), FSSK, UKM.

Dr. Kho Suet Nie, Pusat Kajian Media dan Komunikasi (MENTION), FSSK, UKM.

 

Bahagian Tugas-Tugas Khas

Puan Siti Mariah Alias, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM

 

Bahagian Teknikal

Puan Syazlina Osman, Pusat Teknologi Maklumat, UKM

Puan Suzita Awaluddin, Pusat Teknologi Maklumat, UKM