Ketua Editor

Prof. Madya Dr. Habibah Ahmad,  Pusat  Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, 

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

 

Editor Bahagian

Prof. Dr. Hamzah Jusoh, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, FSSK, UKM

Dr. Zurinah Tahir, Pusat Kajian Pembangunan,  Sosial dan Persekitaran, FSSK, UKM.

Dr.Muammar Ghaddafi Hanafiah, Pusat Kelestarian Warisan dan Kebitaraan Melayu, FSSK, UKM.

Dr. Yew Wong Chin, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, FSSK, UKM.

Dr. Sa`adiah Ma'alip, Pusat Kelestarian Warisan dan Kebitaraan Melayu, FSSK, UKM

Dr. Arina Anis Azlan, Pusat Kajian Komunikasi dan Masyarakat Digital, FSSK, UKM

Dr Shahrul Nazmi Sannusi, Pusat Kajian Komunikasi dan Masyarakat Digital

Dr Nazirah Hassan, Pusat Kajian Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat,  FSSK, UKM.

Dr Hilwa Abdullah@ Mohd Nor, Pusat Kajian Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat, FSSK, UKM.

Dr Mohamad Adnan Pichan, Pusat Kajian Komunikasi dan Masyarakat Digital, FSSK, UKM

Dr. Siti Marziah Zakaria, Pusat Kajian Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat, FSSK, UKM.

Dr. Azianura Hani Shaari, Pusat Kajian Literasi dan Transformasi  Sosiobudaya, FSSK, UKM.

Dr Sharifah Raihan Syed Jaafar, Pusat Kajian Literasi dan Transformasi  Sosiobudaya, FSSK, UKM.

Prof. Madya Dr. Sity Daud, Pusat Kajian Dasar dan Governans Global, FSSK, UKM.

Dr Muhammad Nadzri Mohamed Noor, Pusat Kajian Dasar dan Governans Global, FSSK, UKM.

 

Bahagian Teknikal

Puan Suzita Awaluddin, Bahagian Teknolgi Platform, Pusat Teknologi Maklumat UKM

Puan Syazlina Osman, Bahagian Teknolgi Platform, Pusat Teknologi Maklumat UKM