Bahasa Lincah : Pembentukan Kata Baharu Dalam Komik Humor Remaja

  • Nurul Atiqah Nor Azman
  • Harishon Radzi

Abstract

ABSTRAK

 

Bahasa Melayu merupakan bahasa yang semakin berkembang pesat terutama dalam penambahan kosa kata dan istilah yang dicipta atau dibentuk oleh penggunannya yang memang sedia kreatif. Bahasa pertuturan atau lisan yang dikenali sebagai bahasa lincah merakamkan banyak pembentukan kata baharu yang memperlihatkan kewujudannya di dalam bahan bercetak (tulisan). Bahasa lincah merupakan bahasa pertuturan yang bersifat lively dan energetic yang didokumetasikan dalam bentuk penulisan oleh penulis terutama di dalam karya kreatif. Kajian ini membincangkan mengenai pembentukan kata baharu dalam komik humor remaja popular iaitu Ujang, Gila - Gila dan Lawak Kampus. Pengkajian dimulakan dengan mengenal pasti penggunaan kata baharu serta data dikategori dan dianalisis menggunakan Prinsip Kognitif. Hasil penganalisisan membuktikan terdapat lima kategori yang mencirikan bahasa lincah dan digunakan secara berpada oleh penulis karya kreatif. Pembentukan kata baharu dalam dunia bahasa mampu menyumbang kepada keaktifan sesuatu bahasa dengan perkembangan yang tersusun dan terancang dan menyumbang kepada pembinaan sebuah kamus umum dan daftar kata dalam bahasa Melayu.

 

 

Kata kunci:  Bahasa lincah, bahasa lisan, karya kreatif, pembentukan kata dan prinsip kognitif

Published
2017-12-30
How to Cite
Nor Azman, N. A., & Radzi, H. (2017, December 30). Bahasa Lincah : Pembentukan Kata Baharu Dalam Komik Humor Remaja. Jurnal Wacana Sarjana, 1(1). Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/45