Meneroka Penggunaan Rokok Elektronik Dalam Kalangan Pelajar Di SMK Muadzam Jaya

Exploring the Use of Electronic Cigarette Among Student at SMK Muadzam Jaya

  • Nur Ayu Mellissa Abd Rashid
  • Nur Saadah Mohamad Aun
Keywords: Rokok Elektronik, Pelajar, Sekolah Menengah, Kualitatif

Abstract

ABSTRAK
Penggunaan rokok elektronik telah menjadi norma terkini di Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia mendefinisikan rokok elektronik merupakan peranti elektronik yang mengandungi nikotin manakala yang tidak mengandungi nikotin dirujuk sebagai vape. Penggunaan rokok elektronik sebagai pengganti rokok konvensional semakin berleluasa terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah. Justeru, perkara ini bukan perkara yang perlu diabaikan dan dibiarkan oleh pihak ibu bapa dan guru. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji faktor penggunaan rokok elektronik dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Muadzam Jaya, Pahang. Reka bentuk yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kualitatif dengan menggunakan teknik temu bual separa berstruktur. Seramai tiga orang informan yang terdiri daripada pelajar tingkatan telah ditemu bual. Data bagi kajian ini dianalisis meliputi penerokaan penggunaan rokok elektronik dalam kalangan pelajar. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat banyak faktor yang menyebabkan penglibatan pelajar dalam penggunaan rokok elektronik. Dalam konteks ini, penglibatan pelajar dalam penggunaan rokok elektronik juga sama dengan tingkah laku merokok iaitu aktiviti negatif yang memberi kesan bukan sahaja terhadap individu, malah keluarga dan masyarakat.

Kata kunci: Rokok Elektronik, Pelajar, Sekolah Menengah, Kualitatif

 

ABSTRACT

In Malaysia nowadays, using electronic cigarettes has become the norm. Electronic cigarettes are defined by the Malaysian Ministry of Health as electronic products that contain nicotine, while vaping refers to products without nicotine. More people are switching to electronic cigarettes as an alternative to traditional cigarettes, particularly among school students. Because of this, parents and teachers should not disregard it. This study was done to find out factors that influence students at Muadzam Jaya National Secondary School in Pahang to use electronic cigarettes. The study  designed for this research was qualitative, which employs semi-structured interviews. Three informants among Form 4 students were interviewed. The analysis of data included in exploring the usage of electronic cigarettes among students . According to the findings, a variety of factors influence students' use of electronic cigarettes. In this context, student involvement in the use of electronic cigarettes is comparable to student smoking, which is a negative behaviour that has an impact on not only the person but also the family and society.

Keywords: Electronic Cigarette, Student, Secondary School, Qualitative

Published
2023-06-30
How to Cite
Abd Rashid, N. A. M., & Mohamad Aun, N. S. (2023, June 30). Meneroka Penggunaan Rokok Elektronik Dalam Kalangan Pelajar Di SMK Muadzam Jaya. Jurnal Wacana Sarjana, 7(3), 1-12. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/543