KESAN TERAPI RUQYAH DALAM MERAWAT PESAKIT HIV/AIDS

  • Haslinda Lukman
  • Latifah Abd. Majid
  • Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Abstract

Terapi ruqyah adalah satu pendekatan bagi merawat pesakit HIV/AIDS di Malaysia selain rawatan moden yang didapati kurang berjaya menyembuhkan HIV/AIDS serta jauh dari nilai kerohanian. Terapi ruqyah pernah dilakukan dalam merawat kerasukan jin, mahkluk halus, gangguan emosi, ketagihan dadah dan kanser. Pendekatan ruqyah terbukti berkesan menyembuhkan penyakit penyakit tersebut. Justeru objektif kajian ini ialah untuk mengkaji kesan terapi ruqyah terhadap golongan HIV/AIDS di Pusat Rawatan Islam Manarah (PRIM). PRIM dipilih sebagai lokasi kajian kerana ia menawarkan rawatan terapi ruqyah kepada pesakit HIV/AIDS. Kajian ini adalah kajian kualitatif dengan rekabentuk kajian kes. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah instrument temubual, analisa dokumen dan pemerhatian. Paparan data adalah berbentuk diskriptif. Hasil kajian menjelaskan bahawa pendekatan terapi ruqyah memberi kesan kepada kesembuhan penyakit seperti kelumpuhan, parkinson(sendi), peningkatan CD4 pesakit HIV/AIDS, menghasilkan ketenangan jiwa dan membentuk menjadi muslim yang baik. Kajian ini membuktikan bahawa terapi ruqyah relevan untuk diamalkan dan menjadi rawatan alternatif untuk merawat pesakit HIV/AIDS dalam lingkungan syariat berasaskan al Quran dan al Sunnah.

 

Kata Kunci: Kesan, Terapi ruqyah, HIV/AIDS

References

Abduddaim Kahel. 2010. Terapi Ayat Suci: Terapi Al Quran untuk Hidup Sihat. Ter: cIlaj Nafsaka bi al-Quran. Solehah Muhammad Kalim. Indonesia.

Abdul Ghofar, Lutfiyah Ningsih. TT.The Influence Of Playing Therapy And Music Therapy (Listening Al-Qur’an: Juz Amma) To Anxiety Respond At Toddler. Fakultas Ilmu Kesehatan Unipdu dan Perawat Rumah Sakit Husada Utama. Jakarta.

Aida Hidayah (2011) Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Metode Pengobatan Bagi Penyakit Jasmani.Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al Jaurani Abi Al Aliyah Muhammad Ibn Yusuf. 2007. al-Ruqyah al Syarciyyah, Min Kitab wa al- Sunnah al-Nabawi. Dar al-Nafaaes. Al-Ardhan.

Ana Noviana. 2010. Terapi Ruqiyah Syar’iyyah Bagi Penderita Gangguan Emosi di Bengkel Rohani Ciputat. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Aslam Khan, Tamoor Ul Hassan and Shazia Sultana. American-Eurasian. J. Agric. & Environ. Sci., 5 (1): 126-140, 2009. Useful Medicinal Flora Enlisted in Holy Quran and Ahadith. Department of Plant Sciences Quaid-i-Azam University, Islamabad, Department of Arabic, Islamic Studies and Research Gomal University, Dera Ismail, Khan, Pakistan.

Cahaya Sabiq (2008). Metode Ruqyah Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan. Tesis. Stain Pekalongan.

Dadang Hawari (Prof.Dr). 1996 .Al Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesihatan Jiwa. Dana Bhakti Prima Yasa.Jakarta.

Edward G.Browne. 2001. Islamic Medicine. Goodword Press. New Delhi.

Fadzli Adam, Wan Ibrahim Wan Ahmad &Sudirman Abdul Fatah .2011. Spiritual and Traditional Rehabilitation Modality Of Drug Addiction In Malaysia International Journal Of Humanities And Social Science Vol. 1 No. 14; October 2011.

Faisal Ibrahim.2012. Fighting Against HIV AIDS, Why Islamic Approach? Islam and HIV AIDS International Conference 2012, (hlm. 10 pages). Kuala Lumpur.

Fajar Hidayanto. 2006. Perda Syariah Untuk Penakulan HIV/AIDS. Artikel Jurnal al-Mawarid edisi xvi-2006.

Harun Yahya. 2002. Sistem Kekebalan Tubuh & Keajaiban di Dalamnya. ter Eva Y.Nukman.Dzikra.Bandung.

Hazlina Abdullah. 2010. Ru'yah Syariah Bi al Ayat Al Quran. t tpt. t tth.

Ibnu Qayyim al Jauziah. 2013. Perubatan Rasulullah: Kenapa Rasulullah Sentiasa Sihat?. al- Hidayah Publishing. Selangor.

Iman Setyabudi. 2012. Perkembangan Metod Efektivitas Dzikir Untuk Menurunkan Stress dan Efek Negatif Pada Penderita Stadium AIDS.Jurnal Psikologi, Vol 10. No 2. Universiti Esa Unggul. Jakarta.

JAKIM. 2009. Manual Islam dan HIV/AIDS. OMR Press. Selangor.

Kementerian Kesihatan Malaysia. Laporan Dan Maklumat Statistik PLHIV. 2013.

Lokman Abdul Hamid. 2013. Perubatan Al Quran Rawatan Kanser .Mustread. Kuala Lumpur.

Lutfi Kiram az Zumaro&Norhanis Hashim.tt.Aktiviti Energi Doa dan zikir khusus untuk kecerdesan super (otak dan hati).Synergi Media. Kuala Lumpur.

M Darojat Ariyanto .Terapi Ruqyah untuk penyakit fisik, jiwa dan gangguan jin.Jurnal SUHUF.vol 19.No 1. Mei 2007; 48-49;

Published
2015-08-12
How to Cite
Lukman, H., Abd. Majid, L., & Wan Abdullah, W. N. (2015). KESAN TERAPI RUQYAH DALAM MERAWAT PESAKIT HIV/AIDS. Al-Hikmah, 7(1), 119-131. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/139
Section
Articles