SUMBANGAN SHAYKH MUIM AL-WAHHAB DALAM BIDANG POLITIK DI BESILAM LANGKAT

  • Zikmal Fuad kuis
  • Abdul Ghafar Don Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Shaykh Muim adalah seorang tokoh ulama yang penuh karismatik.Hampir seluruh kehidupannya diabadikan untuk kepentingan agama Islam. Aktiviti perjuangan dakwah Shaykh Muim tidak terhad pada satu segi sahaja, kerana arena kegiatan beliau sangat luas. Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji tentang dakwah dan pemikiran politik Shaykh Muim dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Langkat dan dalam pembangunan ummah. Kajian ini dijalankan dengan menganalisis teks-teks tulisan peribadi Syeikh Muim dan temubual. Antara dapatan kajian Shaykh Muim adalah salah seorang rijal al-dakwah wa al-fikrNegeri Melayu Langkat yang disegani oleh kawan mahupun lawan dan banyak meninggalkan warisan ilmu dan pemikiran. Kajian ini juga mendapati bahawa pemikiran politik beliau berbeza dengan ulama-ulama yang hidup sezaman dengannya.  Kesimpulannya, kajian tentang Pemikiran Politik Shaykh Muim perlu diketengahkan untuk dikembangkan dan supaya dapat dijadikan panduan dalam berpolitik.

Kata kunci: Shaykh Muim; politik; Keistimewaan; Besilam dan Langkat.

Author Biography

Zikmal Fuad, kuis
Department of Da'wah, KUIS

References

Abdul Malik Said. 2008. Murid-murid Shaykh Muim, Babussalam Langkat. Temu bual, 10 Jun.

Ahmad Nurani. 2008. Kepimpinan Tuan Guru Shaykh Muim. Babussalam Langkat. Temu bual, 20 Jun.

Muim al-Wahhab. 1976. Riwayat hidup H. Muim al-Wahhab. Babussalam: t.pt.

Muim al-Wahhab. 1972. Silsilah keturunan Shaykh Abdul Wahhab Rokan. MSS. Babussalam.

Muim al-Wahhab. 1973. al-Muallafat al-Qasimiyyah li dabti cilm al-cam al-cumumiyyah. MSS. Babussalam.

Muim al-Wahhab. 1973. al-Hal al-nashiah al-mutaraddifah. MSS. Besilam.

Muim al-Wahhab. t.th. Ighathah al-Muqallidin. MSS. Jil. 5. Babussalam.

Muim al-Wahhab. 1974. al-Fan al-shaniyah fi al-Tafsir wa al-Hadith. MSS Babussalam.

Muim Abdul Wahab Rokan. 1974. al-Fan al-thalishah fi al-Shicr wa al-Qasidah. MSS. Babussalam.

Muim al-Wahhab. 1974. al-Fan al-rabicah fi culum shatta. MSS. Babussalam.

Muim al-Wahhab. 1973. Riwayat hidup Shaykh Abdul Wahab Rokan. MSS. Besilam.

Muim al-Wahhab. 1973. Buku catatan untuk zahir dan wafat. MSS. Babussalam.

Muim al-Wahhab. 1977. al-Tariqah. MSS. Besilam.

Muim al-Wahhab. 1976. Catatan Harian ke-5. MSS. Babussalam.

Muim al-Wahhab .1979. Catatan Harian ke-12. MSS. Babussalam.

Muim al-Wahhab. 1979. Catatan Harian ke-13. MSS. Babussalam.

Martin van Bruinessen. 1992. Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Bandung: Mizan.

M. Yaqdum. 2009. Kepimpinan Shaykh Muim. Babussalam Langkat. Temu bual, 24 Mei.

Utsman Abdul Mu’iz Ruslan. 2000. Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945. Solo : Era Intermedia.

Zikmal Fuad. 2002. Sejarah dan metode dakwah Syekh Abdul Wahab Rokan. Jakarta: t.pt.

Zikmal Fuad. 2005. Intisari sejarah dakwah dan perjuangan Shaykh Muim Abdul Wahhab Rokan Tuan Guru ke-7 Babussalam Langkat. Kertas kerja pada Peringatan Haul Shaykh Muim ke-24. Anjuran Program Bani Muim al-Wahhab Babussalam.

al-Zankaluni, cAli Surur 1979M. al-Dakwah wa al-ducat, asbab al-takhalluf wa manhaj al-tatbiq. Qahirah: Maktabah Wahbah.

Published
2017-07-30
How to Cite
Fuad, Z., & Don, A. G. (2017). SUMBANGAN SHAYKH MUIM AL-WAHHAB DALAM BIDANG POLITIK DI BESILAM LANGKAT. Al-Hikmah, 9(1), 159-172. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/152
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)