STRES PEMBELAJARAN DALAM TALIAN KETIKA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) DALAM KALANGAN MAHASISWA

  • Norasikin Kaslim Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Muhamad Faisal Ashaari Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: Stres, pdp, e-pembelajaran, online, MCO, COVID-19

Abstract

Pandemik COVID-19 telah memberikan kesan kepada aspek pembelajaran apabila pembelajaran secara dalam talian telah menggantikan pembelajaran secara bersemuka sepanjang perintah kawalan pergerakan (PKP). Ia telah memberikan cabaran kepada pelajar kerana mereka mempunyai ruang yang terhad untuk berinteraksi dengan pensyarah mahupun sesama pelajar. Mereka tidak dapat berinteraksi dengan rapat untuk perbincangan dan pembelajaran tidak formal. Bebanan tugasan yang berat dan perhubungan secara fizikal yang terhad boleh membebankan mereka dan meningkatkan tahap stres. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tahap stres yang dihadapi oleh mahasiswa ketika pembelajaran dalam talian. Ini merupakan kajian kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan. Instrumen kajian ialah soal selidik menggunakan Perceived Stress Scale-10 yang dibangunkan oleh Sheldon Cohen dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu oleh Sami Abdo Radman Al-Dubai et al. Responden terdiri dari pelajar UKM dan seramai 100 responden yang telah menjawab soal selidik ini. Dapatan kajian menemui bahawa mahasiswa berada pada tahap stres yang sederhana ketika pembelajaran dalam talian. Dapatan kajian menemui bahawa aspek peribadi mendapati min tertinggi 3.53 berbanding dengan aspek pembelajaran 2.89 dan aspek kewangan 2.80. Manakala langkah yang diambil oleh mahasiswa dalam menangani stres ialah cuba berfikiran positif, beribadah dan mendekatkan diri kepada tuhan dan tidur.

Author Biographies

Norasikin Kaslim, Universiti Kebangsaan Malaysia

Graduan Sarjana Muda Pengajian Islam
Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan,
Fakulti Pegajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia

Muhamad Faisal Ashaari, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan,
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
Bangi, Selangor

References

Al-Quran.

Abdul Rashid Abdul Aziz, Amin Al Haadi Shafie, Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee & Raja Nur Syafiqah Raja Ashaari. 2020. Strategi Pembangunan Aspek Kesejahteraan Kendiri bagi Mendepani Tekanan Akademik Semasa Wabak COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5(12): 16-30.

Abdul Rashid Abdul Aziz, Nurhafizah Mohd Sukor & Nor Hamizah. 2020. Wabak Covid-19: Pengurusan Aspek Kesihatan Mental Semasa Norma Baharu. International Journal of Social Science Research 2(4): 156-174.

Abu Syafiq. t.th. Kewajiban Berbaik Sangka Kepada Allah Ta’ala. Bersama Dakwah. https://bersamadakwah.net/kewajiban-berbaik-sangka-kepada-allah-taala/# [5 September 2022].

Anon. 2017. Pelajar Perlu Bekerjasama Siapkan Tugasan Berkumpulan. Berita Harian, 26 Julai. https://www.pressreader.com/malaysia/berita-harian-malaysia/20170726/282003262491603 [ 2 Ogos 2022].

Anon. 2020. Video Tular Pelajar UMS Jawab Peperiksaan Atas Pokok. Berita Harian, Jun 16. https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2020/06/701039/video-tular-pelajar-ums-jawab-peperiksaan-atas-pokok [6 April 2022].

Fadilah Mat Nor, Muhamad Alif Asyraf Mohd Tahir & Azashahnaz Azman. 2021. Pengaruh E-Pembelajaran Dan Tahap Tekanan Pelajar. Proceeding of the 8th International Conference on Management and Muamalah (IcoMM 2021):739-748.

Fahmy A Rosli. 2021. 140,608 Hilang Kerja Akibat COVID-19. Berita Harian, 29 September. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/09/870290/140608-hilang-kerja-akibat-covid-19 [14 September 2022].

Hanina Halimatusaadiah Hamsan, Tan, Poh Mae & Jumali Hj. Selamat. 2010. Stres dan Pencapaian Akademik Mahasiswa Pembangunan Manusia Di Universiti Putra Malaysia. Jurnal Personalia Pelajar 13: 57-72.

Harun Arrasyid Hj. Tuskan. 2002. Kaedah Rawatan Mengatasi Gangguan Stress dan Emosi. Edisi Ke-1. Kuala Lumpur: Penerbit Zebra Editions Sdn. Bhd.

Ida Lim. 2020. Reality For Malaysia’s University Students: Online Learning Challenges, Stress, Workload; Possible Solutions For Fully Digital Future Until December. Malay Mail, 30 Mei. https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/05/30/reality-for-malaysias-university-students-online-learning-challenges-stress/1870717 [10 November 2022].

Kementerian Kesihatan Malaysia. 2011. Panduan Menangani Stress. Tangani Stres Anda Disember: 1-24. https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Rujukan/NCD/Kesihatan%20Mental/6_Panduan_Menangani_Stres.pdf [22 April 2022].

Mahathir Yahaya & Wardatul Hayat Adnan. 2021. Cabaran Pelajar Melalui Kaedah Pembelajaran Atas Talian: Kajian Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Journal of Media and Information Warfare 14(1), 11-20.

Mohamad Idham Md. Razak. 2020. Covid-19: Pembelajaran Atas Talian Suatu Keperluan Ke Arah Menuju Malaysia Maju. Astro Awani, 9 April. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/covid-19-pembelajaran-atas-talian-suatu-keperluan-ke-arah-menuju-malaysia-maju-237496 [15 April 2022].

Mohd Jusoh. 2018. Keluarga Tidak Stabil Antara Faktor Masalah Kesihatan Mental Remaja Di Terengganu. Astro Awani, 11 Oktober. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/keluarga-tidak-stabil-antara-faktor-masalah-kesihatan-mental-remaja-di-terengganu-187975 [5 Julai 2022].

Muhammad Izzat Mailis, Zuriani Hanim Zaini, Norjumira Abd Raof dan Nur Hafizaliyana Hassan. 2021. Faktor Tekanan Dalam Kalangan Pelajar Kolej Universiti Islam Melaka Sepanjang Tempoh Pelaksanaan Pembelajaran Atas Talian. Jurnal Kesidang 6(1): 131-142.

Muhamaad Razis Ismail. 2020. Masa Eratkan Hubungan Keluarga. MyMetro, 23 Mac. https://www.hmetro.com.my/WM/2020/03/557406/masa-eratkan-hubungan-keluarga [9 September 2022].

Muhammad Wafi Ramli & Sharifah Rohayah Sheikh Dawood. 2020. Faktor Tekanan Dalam Kalangan Pelajar Universiti Sains Malaysia: Satu Tinjauan Awal. Journal of Social Sciences and Humanities 17(7): 66-76.

Nor Hazanah Miskan & Ily Izyan Mohd Faisal. 2020. Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Kajian Kes : Kolej Universiti Islam Melaka (Kuim). Journal of Business Innovation 5(1): 33-42.

Noor Azimah, Reiko W., Muhammad Aziq, Nurfitri Izzati, Nur Afifah, Kuganeswari A., Nurfazidah, Abrahman, Hizlinda. 2021. The Usability and Feasibility of DailyCalm Application in Reducing Stress among Adolescents During COVID-19 Pandemic. Med & Health 16(2): 216-226.

Noor Izzati Mohd Zawawi, Fariza Md. Sham & A’dawiyah Ismail. 2019. Stres Menurut Sarjana Barat dan Islam. International Journal of Islamic Thought 16: 85-97.

Noorazura Abdul Rahman. 2021. Pelajar Uitm Kedah Meninggal Dunia Disyaki Akibat Tekanan Belajar. Berita Harian Online, 10 Julai. https://www.bharian.com.my/berita/kes/2021/07/837942/pelajar-uitm-kedah-meninggal-dunia-disyaki-akibat-tekanan-belajar [10 April 2022].

Noradilah Md Nordin. 2021. Wujud Persekitaran selesa Bantu Anak Fokus Ketika PdPR. Berita Harian Online, 15 Jun. https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2021/06/827995/wujud-persekitaran-selesa-bantu-anak-fokus-ketika-pdpr [11 September 2022].

Norain Mod Asri, Norlaila Abu Bakar, Iman Athira Laili dan Suhaila Saad. (2019). Masalah Kewangan dan Tekanan dalam Kalangan Mahasiswa. Jurnal Personalia Pelajar 22(2): 113-120.

Norain Mod Asri, Norlaila Abu Bakar, Iman Athira Laili & Suhaila Saad. 2017. Status Kewangan Dan Tekanan Dalam Kalangan Mahasiswa. Jurnal Pengguna Malaysia: 63-83.

Reddy, K. J., Menon, K. R., Thattil, A. 2018. Academic Stress and its Sources Among University Students. Biomedical And Pharmacology Journal 11(1): 531-537. https://biomedpharmajournal.org/vol11no1/academic-stress-and-its-sources-among-university-students/ [6 Mei 2022].

Rick, S., Pereira, B.D.C.S. & Burson, K.A. 2014. The Benefits of Retail Therapy: Making Purchase Decisions Reduces Residual Sadness. Journal of Consumer Psychology 24(3): 373-380. https://www.researchgate.net/publication/259520781_The_Benefits_of_Retail_Therapy_Making_Purchase_Decisions_Reduces_Residual_Sadness [16 September 2022].

Sitti Syazwani Mohd Farhan, Siti Marhamah Kamarul Arifain & Faudziah Yusof. 2021. Hubungan Antara Sokongan Sosial Dan Kesihatan Mental Dalam Kalangan Pelajar Di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Jurnal Sains Sosial 6(1): 21-31.

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R.C. 2020. Immediate Psychological Responses And Associated Factors During The Initial Stage Of The 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) Epidemic Among The General Population In China. International Journal Of Environmental Research And Public Health 17(5). https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1729/htm [20 Mac 2022].

Wulandari, F.A. 2021. Perceived Stress Mahasiswa Pada Masa Pandemi COVID-19. Tesis S. Psiko, Program Pengajian Psikologi, Fakulti Psikologi, Universiti Sanata Dharma, Yogyakarta. http://repository.usd.ac.id/40035/2/149114179_full.pdf [3 Mei 2022].

Published
2022-12-31
How to Cite
Kaslim, N., & Ashaari, M. F. (2022). STRES PEMBELAJARAN DALAM TALIAN KETIKA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) DALAM KALANGAN MAHASISWA. Al-Hikmah, 14(2), 3-23. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/487