2008: Jurnal Personalia Pelajar

					View 2008: Jurnal Personalia Pelajar

Jurnal Personalia Pelajar adalah sebuah jurnal berwasit yang komited kepada perkembangan dapatan penyelidikan dalam bidang perkembangan dan kemajuan pelajar.  Jurnal ini menerbitkan artikel/kertas konsep/kajian-kajian berkaitan perkembangan pelajar peringkat pengajian tinggi mencakupi bidang pembangunan insaniah pelajar, pentadbiran dan pengurusan profesionalisme perkembangan pelajar dan isu-isu berkaitan dengan pembelajaran dan masyarakat pra-universiti dan universiti.

Published: 10/24/2013